Velkommen til Lundsgaard & Partnere

Lundsgaard & Partnere er et højt specialiseret advokatkontor.

Vi er blandt de førende inden for konfliktløsning og -håndtering. Firmaet forestår retssags- og voldgiftsbehandling på højeste niveau for alle retsinstanser, herunder Højesteret, og er betroet nogle af de største og mest komplicerede sager, der pågår ved de danske domstole.

Vi har klienten i fokus. Hver sag eller portefølje behandles ud fra en nøje strategi fastlagt i samarbejde med vor klient og en grundig indsigt i sagens faktiske og kommercielle omstændigheder. Vi bidrager til omkostnings- og tidsmæssig effektivitet og sagens maksimale fremme i overensstemmelse med klientens målsætninger.

Firmaet, dettes partnere og medarbejdere er dedikeret til at løse sagen og opgaven.

Lundsgaard & Partnere ansætter ny advokat-fuldmægtig

 

Lundsgaard & Partnere byder velkommen til Naheen Kanwal Qazi, der er tiltrådt som advokatfuldmægtig den 1. september 2016. Læs mere>

 

 

 

Lundsgaard & Partnere anerkendt af The Legal 500

 

Den nyligt udkomne The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2016 placerer Lundsgaard & Partnere blandt de førende advokat- virksomheder inden for kontorets kerneområder dispute resolution og insurance. Læs mere>

 

 

 

 

Oplæg i 2016 med deltagelse af Lundsgaard & Partnere

Lundsgaard & Partnere holder i 2016 en række faglige oplæg inden for emnerne bestyrelsens roller, ansvar og hæftelse og højesteretssager. Læs mere>

 

Søren Lundsgaard tovholder på JUC Netværk i 2016

 

Advokat Søren Lundsgaard er sammen med professor Lars Bo Langsted og advokat Vibeke Henriques Johansson tovholder på JUC Netværk i erstatning, ansvar og forsikring. Læs mere >