Om Lundsgaard & Partnere

 

Legal 500, 2017 

""Very strong" litigation boutique Lundsgaard & Partnere specialises in professional indemnity and insurance disputes under the leadership of the "very clever" Søren Lundsgaard."


"Lundsgaard & Partnere "always provides sound advice" and covers a broad range of insurance matters."


Chambers Europe, 2017

"Clients say the firm is "efficient and pragmatic, giving clear advice on both legal issues and defense strategy." Others are also impressed by the firm's court abilities, describing the lawyers as being "powerful and convincing in the court and strategic in settlements.""


Legal 500, 2016

"Lundsgaard & Partnere's group advises Danish and international clients on a wide range of insurance matters, including professional and D&O liability. Practice head Søren Lundsgaard has "an outstanding capability in dealing with very complex matters"."


Chambers Europe, 2016

"Sources praise Søren Lundsgaard of Lundsgaard & Partnere for his ability to provide "very good oversight of the whole matter, including the political aspects." Another Interviewee comments: "He is pragmatic, gets to the point, is efficient and is good at giving effective advice.""


Legal 500, 2015

"Lundsgaard & Partnere's Søren Lundsgaard has "deep knowledge" of commercial litigation and professional liability."


"Søren Lundsgaard's team at Lundsgaard & Partnere advises Danish and international insurers on matters such as professional liability, D&O liability and crime insurance."

Chambers Europe, 2015

"Søren Lundsgaard heads the business areas litigation and insurance and tort law and works primarily in these fields. He has extensive litigation experience and is among the most sought-after litigators for court proceedings, including the Supreme Court. He also works extensively with arbitration including as a Judge in arbitration cases and as a Head of Legal Inquiries."


Chambers Europe, 2014

"Highly praised Søren Lundsgaard of Lundsgaard & Partnere is "dedicated, creative and always eager to move the case ahead and fulfil our objectives." Other sources note: "He is a heavyweight and knows what he is talking about." Commentators note his particular expertise in insurance matters, including professional indemnity."


Chambers Europe, 2013

"Søren Lundsgaard of Lundsgaard & Partnere "was born to be a litigator", say sources, who are impressed by his timing and witness examination. He is representing Fonden for bankTrelleborg in a DKK 150 million class action. His main areas of expertise are insurance and professional liability."

 

Lundsgaard & Partnere

 

Lundsgaard & Partnere er en litigation boutique med speciale i rets- og voldgiftssager. Vi er involveret i de største og mest betydningsfulde retssager i Danmark og forestår sager for alle instanser, herunder Højesteret. Vi er specialiseret i at føre erhvervsmæssige, kommercielle sager af høj kompleksitet  ofte af stor økonomisk eller principiel betydning.


Lundsgaard & Partneres virke som en litigation boutique er et enestående særkende for os. Ingen anden advokatvirksomhed i Danmark har en tilsvarende profil eller strategi. Lundsgaard & Partnere adskiller sig fra procesafdelinger i større advokathuse, der er målrettet mange andre behov og hensyn end dem, der betinger en succesfuld håndtering af tvister. Samtlige jurister hos Lundsgaard & Partnere har en specialisering og erfaring inden for litigation, som ikke kan opnås i mindre og mellemstore advokatvirksomheder, der ikke er specialiseret inden for litigation.


Vore klienter er professionelle brugere af advokatydelser inden for litigation. Uanset, på hvilket stade vi engageres, fastlægger vi en strategi for sagens håndtering. Dette omfatter en risikoanalyse samt en analyse af mulige alternativer til en retssag; forligsmuligheder, mediation og andre konfliktløsningsmuligheder. Vi vurderer de økonomiske konsekvenser ved en retssag i forhold til alternative løsningsmuligheder. Vi tilpasser løbende strategien under sagsførelsen, ligesom vi nøje tilpasser ressourcerne til sagen.


Vore sager har hyppigt en størrelse og kompleksitet, som nødvendiggør, at der knyttes et team til sagen. I kraft af vor specialisering vil alle deltagere i sagsteamet være erfarne inden for litigation, ligesom de vil have erfaring med at samarbejde effektivt og målrettet.


Rets- og voldgiftssager er ikke nødvendigvis den optimale metode til at løse en konflikt, men evnen til om nødvendigt at kunne gennemføre en rets- eller voldgiftssag med succes vil ikke sjældent være en forudsætning for at opnå en acceptabel forligsmæssig løsning. Lundsgaard & Partnere sikrer, at vore klienter er — og opfattes som — kapable til om nødvendigt at gennemføre deres rets- eller voldgiftssag.


Lundsgaard & Partneres virke som en litigation boutique muliggør en dyb specialisering inden for konfliktløsning. Denne specialisering indebærer dog ikke, at vore jurister udelukkende fører rets- og voldgiftsager. Dette er nærmere beskrevet under Specialer.


Lundsgaard & Partnere påtager sig som udgangspunkt ikke forbruger- og straffesager — bortset fra white-collar crime.


Ud over litigation bistår Lundsgaard & Partnere visse pensionskasser med ejendomsinvesteringer, ligesom vi yder specialiseret rådgivning målrettet apotekersektoren.