Advokatansvar

 

Lundsgaard & Partnere er et af Danmarks førende kontorer inden for advokatansvar. Vi har mange års erfaring, og vi har ført en række principielle retssager, der har fastlagt retstilstanden på området. Hos Lundsgaard & Partnere har vi selvsagt overblik og indsigt i alle relevante forsikringsmæssige forhold.


Hos Lundsgaard & Partnere håndteres de pågældende sager i mindre enheder, som selvfølgelig udviser den ypperste diskretion i relation til sagerne, da vi lægger vægt på advokatvirksomhedens generelle renommé.


Advokater kan, som det er gældende for mange andre professioner, stilles til ansvar, både i forhold til det civilretlige erstatningsansvar og det disciplinære ansvar, ligesom advokater kan holdes strafferetligt ansvarlige. Hos Lundsgaard & Partnere har vi et indgående kendskab til forholdene vedrørende advokaters ansvarsforsikring, herunder garantiforsikring, dækningsområder m.v.


Vore klienter er - foruden de involverede advokater - forsikringsselskaberne.


Søren Lundsgaard er en af Danmarks mest anerkendte advokater inden for professionsansvar, og Søren Bagger har i en årrække fungeret som medlem af Advokatnævnet. Ydermere er Søren Lundsgaard en ofte benyttet foredragsholder inden for advokatansvar.