Andreas Torp Elberg

Advokatfuldmægtig

Mobil 40 63 30 73
E-mail ae@lundsgaardpartnere.dk
Download visitkort


Karriere

Lundsgaard & Partnere, 2018-

Mortang Advokater, 2016-2018


Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2019 


Sprog

Engelsk

De skandinaviske sprog


Advokatfuldmægtig

Andreas Torp Elberg

 

Andreas Torp Elberg beskæftiger sig med kontorets kerneområder konfliktløsning samt rets- og voldgiftsbehandling.


Andreas Torp Elberg var forinden ansættelsen som fuldmægtig studentermedhjælper hos Lundsgaard & Partnere i halvandet år.


Andreas Torp Elberg har i løbet af sin ansættelse hos Lundsgaard & Partnere blandt andet været en del af et team, der forestår en større voldgiftssag vedrørende brud på representations and warranties, samt bistået med en sag vedrørende fortolkning af en partnerskabsaftale.