Ankesager

 

Lundsgaard & Partnere har omfattende erfaring med at gennemføre ankesager for landsretterne og Højesteret, herunder også sager, som vi ikke har ført i første instans. Ankesager for Højesteret adskiller sig på væsentlige punkter fra alle andre procedurediscipliner, og de vedrører hovedsageligt principielle spørgsmål.


Lundsgaard & Partnere fører ankesager vedrørende alle sagsområder relateret til kommercielle forhold samt inden for alle professionelle ansvarsområder, herunder advokatansvar, bestyrelses- og direktionsansvar, revisoransvar m.m.


I ankesager vurderer vi ved sagens modtagelse - ud over den juridiske vurdering - sagens bevismæssige stilling, herunder om der bør føres nye vidner eller nye beviser, og hvilken betydning for sagens udfald dette måtte have.


Fælles for alle sagsområderne er, at vi altid fremkommer med en grundig og komplet vurdering af, om der ligger noget til grund for, at vi kan frembringe et andet resultat ved at føre sagen for en anden instans end oprindeligt.


Lundsgaard & Partneres advokater har erfaring, kompetence og rutine i at føre ankesager for såvel landsretterne som for Højesteret.