Børsret

 

Lundsgaard & Partnere bistår i situationer, hvor der hævdes at være brud på børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser eller overtrædelse af værdipapirhandelsloven, årsregnskabsloven, selskabsloven, corporate governance-regler m.v.


Lundsgaard & Partnere bistår endvidere i de situationer, hvor der er risiko for strafansvar, eller hvor Finanstilsynet har politianmeldt en virksomhed.


Endelig bistår Lundsgaard & Partnere i forbindelse med erstatningskrav fra eksempelvis aktionærer, der mener at have købt for dyrt eller solgt for billigt som følge af, at selskabet påstås ikke at have givet markedet fyldestgørende oplysninger. Sådanne sager kan — ikke mindst i tilfælde af gruppesøgsmål — vedrøre betydelige beløb.