Direktions- og bestyrelsesansvar

 

Lundsgaard & Partnere har erfaring med komplekse sager, og vi har som et af de mest erfarne retssagskontorer inden for professionelt ansvar ført en betydelig del af de sager, der danner retspraksis på området.


Igennem de senere år har der været rejst betydelige direktions- og bestyrelsesansvarssager, blandt andet inden for det finansielle område.


Lundsgaard & Partnere bistår med indsamling af relevant dokumentation - eksempelvis udarbejdelse af hvidbog - med henblik på at forsvare klienten imod et varslet krav. Vi håndterer det forsikringsretlige og rådgiver klienten, når skaden er sket samt fremadrettet.


Lundsgaard & Partneres advokater sikrer, at der fastlægges en strategi, der tager højde for kravstillers eventuelle spekulation i at rejse sag mod flere rådgivere, bestyrelses- og direktionsmedlemmer, herunder håndterer vi eventuelle konflikter mellem de enkelte rådgivere, bestyrelses- og direktionsmedlemmer.


Vi bistår derudover med den øvrige håndtering af relationen til de øvrige rådgivere samt det eventuelle forhold til offentlige myndigheder.


Vi har endvidere erfaring med de særlige forhold, som en advokats rolle som bestyrelsesmedlem medfører.


Ved bestyrelses- og direktionsansvarssager har vi tillige fokus på at få fastlagt en strategi for håndteringen af sagen på et tidligt stadie i sagens forløb, idet disse sager oftest er af meget kompleks karakter og involverer mangeartede rådgivere, hvilket nødvendiggør, at der fastlægges en strategi på et meget tidligt tidspunkt.