Disciplinærsager

 

Lundsgaard & Partnere har mangeårig erfaring med at føre disciplinære sager, særligt for advokater og revisorer for de respektive nævn, Advokatnævnet og Revisornævnet.


Inden for de relevante retsområder er Lundsgaard & Partneres advokater velbevandrede i de relevante regler og praksis om god skik og etiske regelsæt.


Advokat Søren Bagger har som led i sit 8-årige virke som medlem af Advokatnævnet endvidere opnået en stor indsigt i behandlingen af sager for Advokatnævnet.


Lundsgaard & Partnere fører både sager, der potentielt kan udvikle sig til erstatningssøgsmål, samt sager der alene angår spørgsmålet om påkendelse af en disciplinær foranstaltning. Lundsgaard & Partnere har i den forbindelse øje for den store menneskelige og forretningsmæssige betydning, en sådan kendelse har.