Forsikringsforhold

 

Lundsgaard & Partnere har mangeårig erfaring med at rådgive en lang række førende danske og internationale virksomheder samt private organisationer i sager om erstatningskrav og konfliktløsning. Lundsgaard & Partnere har ført et betydeligt antal retssager for både byretterne, landsretterne og Højesteret.


Dette omfatter blandt andet sager om rådgiveransvar for revisorer, advokater, bestyrelses- og direktionsmedlemmer m.m. samt tvister, der udspringer af kontraktbrud af forskellig karakter. I mange sager kan der være behov for at indhente sagkyndige erklæringer om tekniske, økonomiske og/eller andre forhold. Lundsgaard & Partnere har mange års erfaring i at vurdere behovet for indhentelse af disse erklæringer samt stor ekspertise i udformning, afgrænsning og tilrettelæggelse af spørgetemaer.


I relation til sager involverende erstatning omfatter vor rådgivning i disse sager naturligvis tillige en afklaring af de muligheder, der måtte være for at gennemføre regres overfor (med)ansvarlige samt opnå forsikringsdækning.