Gruppesøgsmål

 

Lundsgaard & Partnere har indgående kendskab til de proceduremæssige regler og dynamikker, der særskilt gør sig gældende vedrørende gruppesøgsmål. Vi har stor erfaring med procesførelse af de underliggende problemstillinger i sagerne.


I 2007 blev der med lov nr. 181 af 28. februar 2007 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (gruppesøgsmål m.v.) indført regler om gruppesøgsmål i dansk ret. Lundsgaard & Partnere repræsenterede sagsøgte i den første gruppesøgsmålssag i Danmark, bankTrelleborg, og vi har siden da repræsenteret sagsøgte i de væsentligste gruppesøgsmålssager i Danmark.


Lundsgaard & Partnere repræsenterer også gerne sagsøgerne. Vi har et effektivt system til at anlægge gruppesøgsmålssager på vegne af sagsøgerne.


Lundsgaard & Partnere har en grundlæggende forståelse af mekanismerne bag en vindende strategi.