M&A forsikring

 

I forbindelse med gennemførslen af M&A transaktioner består ofte fra både køber og sælgersiden et stærkt ønske om risikoafdækning af de potentielle tvister, som kan opstå i kølvandet på en M&A transaktion.


Ofte mitigeres denne risiko igennem forsikringsdækning af aktieoverdragelsens garantikatalog – en Warranty & Indemnity forsikring. W&I forsikringer kan udtages på både køber og sælgersiden, men er mest populære som produkter udtaget af køber, dels af praktiske hensyn og dels således, at en eventuel svigagtig adfærd på sælgersiden ikke forhindrer forsikringsdækning.


I tilfælde af breach på de garantier og erklæringer (representations & warranties) som er forsikrede under W&I forsikringen, vil dækning søges opnået under forsikringen. Kravene er ofte af større volumen samt af høj kompleksitet – både faktisk og juridisk – samtidig med, at forsikringsselskabernes særlige behov, herunder af kommerciel karakter, tillige skal varetages.


Lundsgaard & Partnere bistår forsikringsselskaber i relation til disse forsikringskrav, som på grund af kravenes kompleksitet og omfang fordrer en uhyre omhyggelig håndtering. Lundsgaard & Partnere rådgiver forsikringsselskaber i denne proces og bistår med håndtering af kravene mod forsikringsselskabet på grundlag af kontorets erfaring med tvister mellem købere og sælgere i M&A tvister og drager samtidig nytte af teamets mangeårige virke som eksterne advokater for skadesforsikringsselskaber. Kan forsikringsselskabet og forsikringstager ikke opnå enighed om kravet, bistår kontoret tillige med gennemførelsen af voldgift.