Retssager i udlandet

 

Lundsgaard & Partnere har erfaring i at bistå klienter i at håndtere og fastlægge strategi for anlæggelsen af retssager i udlandet, herunder muligheder for suspension af forældelse, lovvalgsregler og værnetingsregler.


Sædvanligvis arbejder Lundsgaard & Partnere sammen med udenlandske advokater i de respektive lande, og vi har stor erfaring i at koordinere dette i forhold til håndtering af de eventuelle danske retssager, som føres samtidig hermed.