Retssager inden for M&A og kontraktbrud i øvrigt

 

Lundsgaard & Partnere drager nytte af en dyb forståelse af M&A-aftalers oftest benyttede klausuler og vor årelange erfaring inden for rådgivning samt førelse af retssager relaterede til M&A-transaktioner  en forståelse og erfaring, der kommer vore klienter til gode.


Lundsgaard & Partnere repræsenterer klienter i forbindelse med M&A-transaktioner vedrørende kontraktbrud, ophævelse af kontrakt, erstatningskrav, brud på garantier og erklæringer, iagttagelse af M&A-aftalers bestemmelser om håndtering af konfliktsituationer, tvister om fortolkninger af M&A-aftaler, tilbageholdelse af deponerede beløb m.m.


Selvom vor kernekompetence hos Lundsgaard & Partnere er konflikthåndtering, rådgiver vi ydermere vore klienter forinden gennemførelse af M&A-transaktioner, enten fordi vore klienter ønsker at tage højde for en eventuel fremtidig retssag, eller fordi vore klienter ønsker strategisk rådgivning baseret på vor omfattende erfaring med retssager. Sædvanligvis arbejder vi tæt sammen med klientens øvrige rådgivere, herunder andre juridiske rådgivere.