Retssager inden for entrepriseretten

Lundsgaard & Partnere er specialiseret inden for rets- og voldgiftssager vedrørende entrepriseret, byggeri og beslægtede emner, herunder kontraktindgåelse mv.

Vor bistand omfatter hele processen – fra rådgivning om, hvorvidt sager overhovedet bør føres, til bistand i forbindelse med bevisoptagelse og gennemførelse af hovedforhandlingen.

Vi fører sager for de almindelige domstole og for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed som advokater for bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere og forsikringsselskaber i entreprisesager om mangler, forsinkelse, ekstrakrav og erstatningsansvar.

Lundsgaard & Partnere har et indgående kendskab til de tekniske rådgiveres retsforhold. Vi er advokater for de førende ingeniørfirmaer og fører sager om arkitekters og ingeniørers rådgivningsansvar.