Retssager vedrørende fast ejendom

 

Lundsgaard & Partnere bistår med håndtering af tvister vedrørende fast ejendom, herunder rets- og voldgiftssager inden for en bred vifte af ejendomsretlige områder, heriblandt ejendomstransaktioner, erhvervslejeret, entreprise, ejendomme og insolvens.


Lundsgaard & Partneres bistand omfatter hele processen fra rådgivning om, hvorvidt sagen bør føres fra bistand til bevisoptagelse til gennemførelse af hovedforhandlingen.


Lundsgaard & Partnere gennemfører retssager ved de almindelige domstole og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Lundsgaard & Partnere repræsenterer bygherrer, tekniske rådgivere, entreprenører og forsikringsselskaber i entreprisesager om mangler, forsinkelse, ekstrakrav og erstatningsansvar.