Retssager vedrørende konkurs, rekonstruktion og insolvens i øvrigt

 

Lundsgaard & Partnere har en betydelig erfaring med førelse af retssager på insolvensområdet. Insolvensområdet er i de senere år blevet et højkonflikt område som følge af de seneste års betydelige økonomiske sammenbrudssager. Dette resulterer i, at der i højere grad end tidligere rettes et kritisk søgelys mod den tidligere ledelse og rådgivere.


Lundsgaard & Partnere repræsenterer rådgivere i de væsentligste ansvarssager relaterende sig til økonomiske sammenbrud, der i samtlige instanser føres her i landet.


Lundsgaard & Partneres brede erfaring med retssagsførelse sikrer et effektivt forsvar i anledning af en eventuel efterfølgende kritik. Vi har opbygget en solid erfaring med håndtering af disse omfattende og komplekse erstatningssager.