Revisoransvar

 

Lundsgaard & Partnere er specialiseret i revisoransvar, og vi har været involveret i nogle af de største revisoransvarssager i Danmark.


Der er en stigende fokus på revisorers rolle i ansvarsmæssig henseende samt god revisorskik. Lundsgaard & Partnere har et enestående kendskab til rådgivning og erklæringsarbejde, herunder i forbindelse med sager for Revisortilsynet og Revisornævnet. Lundsgaard & Partnere har ydermere et indgående kendskab til forholdene vedrørende revisors ansvarsforsikring, herunder garantiforsikring m.v.


Lundsgaard & Partnere har erfaring med at håndtere og fremsætte anmodning om edition i forhold til arbejdspapirer, behandling af revisionsbevis og indkaldelse af sagkyndige til belysning af revisors forpligtelse, det være sig sagkyndige erklæringer som syn og skøn m.m.


I relation til den praktiske håndtering af revisoransvarssagerne har vi mangeårig erfaring med behandling af sagerne for Revisortilsynet, Revisornævnet og ved domstolene. Vi har ydermere stor erfaring med udformning, afgrænsning og tilrettelæggelse af spørgetema.


Advokat Søren Lundsgaard er aktiv underviser i revisorfaglige emner, herunder eksempelvis revisoransvar, revisorforsikring, kvalitetskontrol og dokumentation, ansvar i forbindelse med skatterådgivning, revisors skriftlige rapportering i protokollater, Management Letters og E-mail, revisoransvar i praksis samt revisors erstatningsansvar.