Strafferet

 

Lundsgaard & Partnere bistår i straffesager om økonomisk kriminalitet samt ved overtrædelse af særlovgivningen, herunder overtrædelse af miljølovgivningen. I disse sager vælges vi blandt andet, fordi vi har kendskab til erhvervslivets forhold gennem vor øvrige rådgivning.


I sager om økonomisk kriminalitet er det væsentligt at sikre, at sagen på et tidligt stadie bliver skåret til på en hensigtsmæssig måde. Lundsgaard & Partnere har gennem vor baggrund og erfaring med retssager kendskab til, hvorledes anklagemyndigheden arbejder og kan derfor fastlægge en strategi for sagens håndtering på et tidligt stadie i sagen.


Lundsgaard & Partnere har et indgående kendskab til de formelle og juridiske rammer for, hvordan sager skal struktureres og præsenteres. Dermed kan vi lede vore klienter trygt igennem en retssag og sikre en omkostningseffektiv løsning.


Lundsgaard & Partneres rådgivning inden for økonomisk kriminalitet omfatter konkurs- og insolvensretlige emner, herunder særligt strafferetlige emner ("økonomisk kriminalitet"), bestyrelses- og ledelsesansvar samt børs- og værdipapirretlige emner.