Undersøgelseskommission

 

Lundsgaard & Partnere har årelang erfaring i at varetage opgaven som bisiddere for klienter, der er involveret i undersøgelseskommissioner.


Den danske justitsminister har siden 1999 kunnet nedsætte en undersøgelseskommission — altså en kommission med ikke-dømmende myndighed — med henblik på at få undersøgt og afdækket nærmere bestemte forhold af almenvigtig betydning, hvis Folketinget vedtager det.


En undersøgelseskommission nedsættes med henblik på at redegøre for et faktisk begivenhedsforløb, og den kan ydermere få til opgave at vurdere, hvorvidt der er grundlag for, at det offentlige søger at stille nogen til ansvar. Undersøgelseskommissionen kan bestå af et eller flere medlemmer, dog skal formanden være jurist.


Undersøgelseskommissionens arbejde er baseret på udleveret materiale, og den kan foretage afhøringer under vidneansvar. I relation til dette har personer, der er genstand for undersøgelsen, ret til en bisidder og mulighed for at rådføre sig med denne. Bisidderen har ydermere adgang til et mundtligt indlæg, udkast til afgørelse samt gennemgang af forklaring fra den afhørte. Lundsgaard & Partnere overværer møderne i undersøgelseskommissionen som bisidder, og vi foretager uddybende afhøringer af de personer, der har afgivet forklaring, hvis dette skulle blive nødvendigt.