Voldgift

 

Voldgift er et af Lundsgaard & Partneres kerneområder, og vi har med succes gennemført omfattende voldgiftssager. Vort mål for sagsførelsen er enkel: Vi ønsker at opnå det bedst mulige resultat for vor klient.


Vi kan bidrage til at fastlægge strategien for eventuelle forhandlinger forinden en voldgiftssag indledes, således at et eventuelt forhandlingsforløb ved førelse af en voldgiftsag ikke resulterer i et forringet udgangspunkt.


Vi er opmærksomme på, at det bedste resultat for vor klient ikke nødvendigvis vil fremkomme efter en gennemført hovedforhandling. Vi er i løbet af voldgiftssagens forberedelse stedse opmærksomme på at fremkomme med alternative løsningsforslag, som bedst tjener vor klients interesser.


Lundsgaard & Partnere har erfaring med de særlige forhold, der gør sig gældende vedrørende voldgift, herunder reglerne om bevisoptagelse, muligheden for skriftlige vidneerklæringer og ensidigt indhentede eksperterklæringer.


Lundsgaard & Partnere har et stort fagligt netværk, og vi bistår løbende med at udpege voldgiftsdommere. Vi kan sætte det mest optimale "hold".


Søren Lundsgaard er en ofte anvendt voldgiftsdommer.